“Aksesi i Agrobizneseve në Tregjet Ndërkombëtare ” – ADBC

“Aksesi i Agrobizneseve në Tregjet Ndërkombëtare ” – ADBC

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare në kuadër të projektit “Angazhimi i Diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqipëri”, zhvillon më dt. 28.04.2021, ora 11:00 trajnimin e dytë online me temë “Aksesi i Agrobizneseve në Tregjet Ndërkombëtare ”.

• Trajnimi për të gjithë të interesuarit do të transmetohet online në Facebook 👇:
https://www.facebook.com/events/320250772781858

#diasporashqiptare #dhomaebiznesitdiasporës #agrobizneset