Author: adfd

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE POZICIONI: DREJTOR I DREJTORISË SË PROJEKTEVE DHE MBËSHTETJES SË SIPËRMARRJES TË DIASPORËS   Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër është: Funksionet kryesore përfshijnë planifikimin, drejtimin dhe zbatimin e projekteve në përputhje me misionin e institucionit në nxitjen e Diasporës për...

THIRRJE PËR EKSPERTË PËR PËRZGJEDHJEN E PUNIMEVE SHKENCORE, ANALIZA DHE STUDIME PËR BOTIMIN E “PERIODIKU DIASPORA SHQIPTARE”   Përshkrim i përgjithshëm për shërbimin më sipër, është: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, në kuadër të projektit “Diaspora Shkencore si një Faktor Ndryshimi në Procesin e Integrimit Evropian të Shqipërisë”...

Njoftim për konkurim për vend pune Njoftim shpallje të vendit vakant të punës pranë fondit Shqiptar për zhvillimin e diasporës për pozicionin: Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetese. Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin si më sipër është: Drejton veprimtarinë financiare, administrimin e fondeve...

Njoftim për konkurim për vend të lirë pune pranë Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës Pozicioni i punës: Përgjegjës i Sektorit të Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës, Drejtoria e Projekteve dhe Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës. Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është: Detyrat kryesore...

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës fton profesionistë të fushës së mjekësisë që jetojnë jashtë Shqipërisë të marrin pjesë në Takimin e Mjekësisë në Diasporë, i cili do të zhvillohet më 20 shkurt në Tiranë. Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni një kopje të draft...

Pozicioni i punës: Specialist Sekretar/Arkiv/Protokoll Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është: Kryhen veprimet për pranimin, evidentimin dhe shpërndarjen e korrespondencës; Kontrollon zbatimin e kërkesave që duhet të përmbush dokumenti; Kujdeset për plotësimin e kërkesave për përdorimin operativ të dokumenteve nga departamentet...

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës shpall vende të lira pune në pozicionet: • Specialist në Sektorin e Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës • Koordinator Projekti pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës Mbi kriteret e vendit të punës për pozicionin Specialist në Sektorin e Mbështetjes së Sipërmarrjes të...