Publikime

[image_slider_no_space height="300" navigation_style="light" highlight_active_image="yes" images="17408,17409,17410"] Në këtë mbledhje u diskutua rreth aktivitetit të kryera të Fondit Shqiptar të Diasporës gjatë vitit 2018. Antarët e Këshillit diskutuan raportin e FSHZHD për 2018, analizuan shpenzimet e Fondit Shqiptar të Diasporës si dhe situatën e buxhetit. Në mbledhje u fol edhe...

[image_slider_no_space on_click="prettyphoto" height="300" navigation_style="light" highlight_active_image="yes" images="16195,16196,16197,17180"] Në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua sot takimi i dytë i nivelit të lartë midis Bankës së Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Diasporën, bankave tregtare dhe subjekteve financiare të angazhuara në fushën e transfertave monetare që operojnë në...

INSTAT me mbështetjen e ministrit të Shtetit për Diasporën publikon për herë të parë një studim konkret mbi Diasporën të titulluar “Diaspora e Shqipërisë në shifra”. Ky studim është kryer mbi bazë të vlerësimeve të tërthorta të realizuara gjatë vitit 2018. Sipas të dhënave numri i...

Në kuadër të projektit Diaspora për Zhvillim i cili ndër të tjera ka për qëllim krijimin dhe fuqizimin e rrjetit të profesionistëve shqiptarë në Diasporë, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko, zhvilluan takimin me...

Si pjesë e programit 'Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë’ – financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim (AICS) nën angazhimin politik të Ministrisë për Punët e Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Italisë (MAECI) – Organizata Ndërkombëtare për Migracionin...

Ministri i Shtetit për Diasporën, z.Pandeli Majko prezantoi sot Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës i cili është një nga tre strukturat të cilat do të aplikojnë politikat e reja shtetëtore për Diasporën shqiptare. Në fjalën e tij përshëndetëse ministri tha se Fondi i Zhvillimit të...

Ministri i Shtetit për Diasporën, z.Pandeli Majko prezantoi sot Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës i cili është një nga tre strukturat të cilat do të aplikojnë politikat e reja shtetëtore për Diasporën shqiptare. Në fjalën e tij përshëndetëse ministri tha se Fondi i Zhvillimit të...

Ministri i Shtetit për Diasporën, z.Pandeli Majko prezantoi sot Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës i cili është një nga tre strukturat të cilat do të aplikojnë politikat e reja shtetëtore për Diasporën shqiptare. Në fjalën e tij përshëndetëse ministri tha se Fondi i Zhvillimit të...