Njoftime per shtyp

Lidhur me njoftimet në disa media për fushatën promovuese (prej 3 milionë lekë të vjetra), që Fondi Shqiptar i Zhvillimit i Diaspores ka qëllim të realizojë në rrjetet sociale japim shpejgimet si vijon: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës e zhvillon veprimtarinë bazuar në Ligjin...