Për diasporen

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës lançon Platformën Rrjeti i Profesionistëve në Diasporë, në kuadër të projektit Diaspora për Zhvillim. Platforma është një hapësirë që mbështet dhe nxit zhvillimin e Shqipërisë si urë lidhëse për Diasporën duke ofruar shkëmbimin e informacioneve dhe përfshirjen e ekspertizës së...

Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin e Ministrit të Shtetit për Diasporën për financimin e projektit “Për Dhomën e Biznesit të Diasporës, krijimi dhe nxitja e investimeve të Diasporës në Shqipëri dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”. Krijimi i Dhomës së...

Programi shtetëror i Aktiviteteve për Diasporën është dokumenti i parë i kësaj natyre në zbatim të Strategjisë Kombëtare të Diasporës.