Vende te Lira

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]THIRRJE PËR  KORRESPODENTË “GAZETA DIASPORA SHQIPTARE”    Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, kërkon të bashkëpunojë me korrespondent shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë për  gazetën “Diaspora Shqiptare”. Korrespondentët duhet të jenë...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] THIRRJE PËR EKSPERTË PËR PËRZGJEDHJEN E PUNIMEVE SHKENCORE, ANALIZA DHE STUDIME PËR BOTIMIN E “PERIODIKU DIASPORA SHQIPTARE” Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, në kuadër të projektit “Diaspora Shkencore si...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND TË LIRË PUNE PRANË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIIMIN E DIASPORËS POZICIONI I PUNËS: SPECIALIST PROJEKTI PRANË SEKTORIT TË PROJEKTEVE, DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE MBËSHTETJES SË SIPËRMARRJES SË DIASPORËS   Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]THIRRJE PËR EKSPERTË PËR OFRIMIN E ASISTENCËS LIGJORE   Përshkrim i përgjithshëm për shërbimin e kërkuar, është: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës (FSHZHD), në kuadër të përmirësimit të dokumentacionit ligjor të Dhomës së Biznesit të Diasporës, kërkon të punësoj...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]THIRRJE PËR EKSPERTË PËR PËR EKSPERTË “PËR NDËRTIMIN E STRATEGJISË SË KOMUNIKIMIT TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS”.   Përshkrim i përgjithshëm për shërbimin më sipër, është: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës (FSHZHD), në kuadër të projektit “Diaspora për...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]THIRRJE PËR EKSPERTË PËR PËRGATITJEN E “RAPORTIT VJETOR 2020 TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS”   Përshkrim i përgjithshëm për shërbimin më sipër, është: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës (FSHZHD), në kuadër të projektit “Diaspora Shkencore si një Faktor...

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND TË LIRË PUNE PRANË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIIMIN E DIASPORËS   POZICIONI I PUNËS: EKSPERT PROJEKTI PRANË DREJTORISË SË PROJEKTEVE DHE MBËSHTETJES SË SIPËRMARRJES SË DIASPORËS.      Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është:   Kontribuon në realizimin efektiv të objektivave...

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND TË LIRË PUNE PRANË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIIMIN E DIASPORËS   POZICIONI I PUNËS: SPECIALIST PROJEKTI/ IT, PRANË SEKTORIT TË MBËSHTETJES SË SIPËRMARRJES SË DIASPORËS, DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE MBËSHTETJES SË SIPËRMARRJES SË DIASPORËS.        Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më...

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND TË LIRË PUNE PRANË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIIMIN E DIASPORËS     POZICIONI I PUNËS: PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS, DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE        Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër, është:   Bashkërendon veprimtarinë financiare, administrimin e fondeve...

FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS   NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE   POZICIONI: GAZETAR PRANË “GAZETA DIASPORA SHQIPTARE”     Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër është:   Funksionet kryesore përfshijnë përditësimin e faqes së gazetës me lajme, mbulimi i ngjarjeve në komunitetin shqiptar në Diasporë, zhvillimi i intervistave...