Digi Diaspora – Meetup #1, datë 12 Maj 2021

Digi Diaspora – Meetup #1, datë 12 Maj 2021

Në aktivitetin Digi Diaspora 2 – Meetup #1, të mbajtur më 12 Maj 2021, të ftuarit ndanë eksperiencat dhe njohuritë e tyre në fushën e teknologjisë, përmes angazhimit të diasporës shqiptare, me synim forcimin e kapaciteteve të bizneseve lokale dhe komunitetit digjital, si dhe rrjetëzimit profesional.
Organizimi i tipit uebinar, ku përveç prezantimeve nga të ftuarit, ju dha mundësia të gjithë pjesëmarrësve të bënin pyetje rreth temës së teknologjisë. Në këtë event, u fol edhe për profesionistët shqiptarë në fushën e IT-së, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre jashtë Shqipërisë.
Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, si partner i këtij organizimi me përfaqësues përgjegjësin e sektorit të mbështetjes së sipërmarrjes z. Arian Leço, shprehu vlerësimin për zhvillimin e këtij eventi, i cili bashkon të gjithë shqiptarët si brenda dhe jashtë Shqipërisë. Z. Leço bëri një prezantim të institucionit dhe projekteve të FSHZHD-së. Ai vuri theksin mbi aktivitetet, si “Digjitalizimi i 100 veprave shqiptare” dhe “Rrjeti i profesionistëve”, ku përfituesit janë të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Në Meetup #2, i cili do të mbahet në 2 Qershor 2021, do të ketë një prezantim edhe më të detajuar të “Rrjetit të profesionistëve”.
#diasporashqiptare #unëjamshqiptar #diasporapërzhvillim