e-Albania.al

e-Albania.al

e-Albania.al

Shërbimet e administratës publike
Lista e shërbimeve elektronike sipas institucioneve E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjendjen në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike.