Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës njofton shpalljen e vendeve vakante për pozicionet Specialist IT dhe Ekspertë për procesin e digjitalizimit

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës njofton shpalljen e vendeve vakante për pozicionet Specialist IT dhe Ekspertë për procesin e digjitalizimit

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës njofton shpalljen e vendeve vakante të punës për pozicionet Specialist IT në Drejtorinë e Projekteve dhe të Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës si dhe dy Ekspertë për përzgjedhjen e veprave letrare të platformës digjitale pranë Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.
Dorëzimi i dokumenteve mund të bëhet pranë zyrave të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në adresën: Rruga: “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5, Tiranë, Shqipëri si dhe nëpërmjet postës elektronike në e-mailin zyrtar info@adfd.al
Aplikimet do të pranohen deri në datën 2 shtator 2019, ora 16.00
Për kriteret e pozicioneve vakante, dokumentacionin e nevojshëm dhe detaje të tjera mund të klikoni në link-et e mëposhtëm: