Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës shpall vend të lirë pune

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës shpall vend të lirë pune

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve në Drejtorinë e Projekteve dhe Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës pranë Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.

Për kriteret dhe dokumentacionin e kërkuar, klikoni këtu:

https://www.adfd.al/pergjegjes-i-sektorit-te-projekteve-ne-drejtorine-e-projekteve-dhe-mbeshtetjes-se-sipermarrjes-te-diaspores-prane-fondit-shqiptar-per-zhvillimin-e-diaspores/

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara, do të bëhet pranë zyrave të FSHZHD-së, e hënë – e enjte në orarin 08.30-16.30 dhe ditën e premte në orarin 8.30-14.00, në adresën: Rruga “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5, Tiranë, Shqipëri, si dhe në e-mail-in zyrtar të institucionit tonë: info@adfd.al

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është deri më datë 24.01.2020 ora 14:00