FSHZHD njofton shpalljen e vendeve të lira të punës pranë Dhomës Shqiptare të Biznesit për Diasporën

FSHZHD njofton shpalljen e vendeve të lira të punës pranë Dhomës Shqiptare të Biznesit për Diasporën

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës njofton shpalljen e vendeve të lira të punës pranë Dhomës Shqiptare e Biznesit për Diasporën në pozicionet:
– Koordinator
– Specialist Projekti
– Asistent Zyre
Dorëzimi i dokumenteve për pozicionet e lartpërmendura do të bëhet pranë zyrave të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në adresën: Rruga: “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5, Tiranë, Shqipëri si dhe nëpërmjet postës elektronike në e-mailin zyrtar të institucionit info@adfd.al
Aplikimet do të pranohen deri më datë 20 shtator 2019, ora 16.00
Për kriteret e pozicioneve të lira të punës, dokumentacionin e nevojshëm dhe detaje të tjera, mund të klikoni në link-un e mëposhtëm: