FSHZHD shpall vende të lira pune, në kuadër të projektit “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë”

FSHZHD shpall vende të lira pune, në kuadër të projektit “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë”

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në kuadër të projektit “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë” shpall vendet e lira të punës për pozicionet e mëposhtme:

-Drejtor i Drejtorisë së Projekteve dhe Mbështetjes së Sipërmarrjes për Diasporën.

-Katër Specialistë për Drejtorinë e Projekteve dhe Mbështetjes së Sipërmarrjes për Diasporën.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve, do të bëhet në zyrën e protokollit të FSHZHD-së pranë Kryeministrisë si dhe në e-mailin zyrtar të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës: info@adfd.al

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është: data 24.05.2019 ora 16:00.

Për të gjithë të interesuarit pozicionet e lira dhe kriteret e aplikimit mund ti gjeni në link-un e mëposhtëm:

 

https://www.diaspora.gov.al/wp-content/uploads/2019/05/SHZHD-POZICION-I-LIRE-DREJTOR-I-DREJTORIS%C3%8B-S%C3%8B-PROJEKTEVE-DHE-MB%C3%8BSHTETJES-S%C3%8B-SIP%C3%8BRMARRJES-P%C3%8BR-DIASPOR%C3%8BN-1.pdf

 

https://www.diaspora.gov.al/wp-content/uploads/2019/05/SHZHD-POZICION-I-LIRE-SPECIALIST-PRAN%C3%8B-SEKTORIT-T%C3%8B-PROJEKTEVE-DHE-MB%C3%8BSHTETJES-S%C3%8B-SIP%C3%8BRMARRJES-T%C3%8B-DIASPOR%C3%8BS-1.pdfshares