FSHZHD shpall vende të lira pune

FSHZHD shpall vende të lira pune

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës shpall vende të lira pune në pozicionet:
• Specialist në Sektorin e Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës
• Koordinator Projekti pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës
Mbi kriteret e vendit të punës për pozicionin Specialist në Sektorin e Mbështetjes së Sipërmarrjes të Diasporës, kushtet që duhet të plotësojë kandidati, dokumentacionin e kërkuar dhe afatet e dorëzimit të dokumentacionit, klikoni në link-un e mëposhtëm:
Mbi kriteret e vendit të punës për pozicionin Koordinator Projekti pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës, kushtet që duhet të plotësojë kandidati, dokumentacionin e kërkuar dhe afatet e dorëzimit të dokumentacionit, klikoni në link-un e mëposhtëm:
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve do të bëhet në zyrën e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në adresën: Rruga “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5, Tiranë, Shqipëri si dhe në e- mailin zyrtar të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës: info@adfd.al brenda afateve të përcaktuara në njoftim.