Gazeta Shqiptare e Diasporës

Projekti: “Gazeta Shqiptare e Diasporës”

Kohëzgjatja: 12 muaj, Janar 2020 – Dhjetor 2020

Financuar nga Ambasada Zviceriane në Shqipëri

Zbatuesi: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

 

OBJEKTIVI I PERGJITHSHEM

 

Të paturit e një Gazetë, e cila do të jetë zëri (reflektimi) i Diasporës Shqiptare, e cila do të pasqyrojë arritjet e tyre në vendin pritës. Gazeta do të shërbejë si një mekanizëm për të forcuar lidhjet ndërmjet shqiptarëve që jetojnë jashtë kufijve.

 

OBJEKTIVAT SPECIFIKE

 

 • Krijimi i një hapësire të përbashkët virtuale për Diasporën si një mënyrë efektive për të lidhur komunitetet në shtete të ndryshme.
 • Informimi i Diasporës Shqiptare në lidhje me aktualitetin e komuniteteve shqiptare që jetojnë në dhe jashtë Shqipërisë.
 • Ndikimi në ruajtjen e vlerave, traditave, gjuhës shqipe, kulturave dhe trashëgimisë.
 • Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me perspektivat e ndryshme të të bërit biznes dhe promovimi i Shqipërisë në botë.

 

REZULTATET E PRITSHME

 • Krijimi i Bordit
 • Krijimi i statutit
 • Themelimi i Gazetës së Diasporës, miqësore për përdoruesit, e arritshme, përmes krijimit të një platforme online
 • Rritja e interesit dhe tërheqja e vëmendjes së Diasporës drejt krijimit dhe krijimit të një platforme online, e cila do të përfshijë profilet e mëposhtme: Lajmet në lidhje me Investimet e Diasporës dhe ndërmarrjet në Shqipëri; Raporte për dërgesat nga diaspora nga institucione të njohura qeveritare dhe joqeveritare.
  Historia ime – Tregime të suksesshme nga Diaspora shqiptare që jetojnë në vende të ndryshme, duke ndarë përvojën e tyre;
  Trashëgimia ime, rrënjët e mia, kultura ime, sporti, mendimet, zbuloni Shqipërinë, projektet, dhurimet për Diasporën; Aktivitete të ndryshme të organizuara në të gjithë botën nga Diaspora shqiptare duke promovuar rrënjët, traditën dhe kulturën e tyre në vendet ku ata jetojnë. Video promovuese dhe OJQ-të, lidhje që promovojnë një pamjet më të bukura të Shqipërisë.
 • Krijimi i një Gazete me informacione të shkurtra përreth aktualiteteve;
 • Komunikim dhe diskutim i dobishëm midis strukturave të ndryshme administrative që punojnë për çështje dhe kanale të Diasporës, gazetarë vendorë dhe korrespodentë që jetojnë në Diasporë;
 • Promovimi i njerëzve të shquar dhe me vlera, të cilët kanë demonstruar vlerë të shtuar për historinë e Shqipërisë.

 

AKTIVITETET

 

Aktiviteti 1 – Krijimi i Bordit përbëhet nga 7 anëtarë, të cilët gjithashtu do të jenë aktivë si individë të pavarur.

Aktiviteti 2 – Krijimi i strukturës së burimeve njerëzore HRM të Gazetës:

1.1 Thirrje për aplikime për pozicionin e gazetarit reporter;

1.2 Thirrje për aplikim për korrespodent të pavarur.

2 Zhvillimi i platformës online në internet

2.1 Thirrje për aplikim për pozicionin e zhvilluesit të web-i;

Aktiviteti 3 – Puna përgatitore për mbledhjen dhe marrjen e materialeve të domosdoshme dhe të nevojshme për secilën nga kolonat e parashikuara në web-in e Gazetës, siç janë: Aktualiteti; Histori suksesi; Ana ligjore; Rrënjët e mia; Kultura; Sporti; Opinionet; Zbuloni Shqipërinë etj;

Aktiviteti 4 – Krijimi i një strategjie për promovimin e Gazetës në rrjetet sociale, media tradicionale dhe multimedia të tjera;

Aktiviteti 5 -Ideimi i Gazetës online për të rritur ndërgjegjësimin për domosdoshmërinë e njohjes së gjerë të rolit të Diasporës në zhvillim

Aktiviteti 6 -Përmbledhja e lajmeve do të dërgohet çdo javë tek rrjeti i Diasporës. Ai synon të nxjerrë në pah praktikat e mira, sfidat dhe rastet premtuese që mund të përshtaten për t’iu përshtatur konteksteve shqiptare;

Aktiviteti 7 –Faza e testimit teknik të faqes në internet;

Aktiviteti 8 – Implementimi i planit përgatitor të punës dhe implementimi përfundimtar i faqes së Gazetës;

Aktiviteti 9 – Zhvillimi i rrjedhës së vazhdueshme të punës dhe azhornimeve ditore me informacion të ri

9.1 Zhvillimi i intervistave;

Intervistimi i njerëzve të nderuar që duhet të ndajnë tregimet e tyre të suksesshme, përvojën e tyre, procesin e integrimit, sfidat dhe marrëdhëniet e tyre me vendin e origjinës dhe vendin pritës.

9.2 Zhvillimi i një hapësire të veçantë për Ambasadën e Zvicrës në Shqipëri duke u përqëndruar në bashkëpunimin me ADFD;

9.3 Paraqitja e politikave dhe programeve në lidhje me migracionin dhe Diasporën;

Aktiviteti 10 – Identifikimi i donatorëve për të bërë të mundur vazhdimësinë e punës së Gazetës së Diasporës.

 

Grupet e synuara

 • Komunitetet e shqiptarëve në Diasporë

Përfituesit, Partneret dhe Koordinimi

Diaspora kudo nëpër botë:

 • Gazetarë
 • Sipërmarrës
 • Akademikë
 • Studentë
 • Profesionistë
 • shoqatat

 

Monitorimi dhe Vlerësimi

 • Fushata publicitare
 • Media Online
 • Rrjetet sociale

 

Vazhdimësia