Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Diasporës miratoi raportin vjetor

shares