Lajme

Dhoma e Biznesit të Diasporës bëhet anëtare e Këshillit të Investimeve

Dje, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 294, të datës 08. 04.2015, “Për krijimin e Këshillit të Investimeve”, Sipas vendimit të ndryshuar, Këshillit të Investimeve do t’i shtohet si anëtarë Dhoma e Biznesit të Diasporës.

Dhoma e Biznesit të Diasporës është një institucion që ka për qëllim krijimin e një fryme bashkëpunimi ekonomik mbarëshqiptar, nëpërmjet nxitjes së investimeve direkte dhe partneriteteve, ofrimit të informacionit të detajuar për të nxitur dhe orientuar sipërmarrjet dhe kapitalin investues të Diasporës në ekonominë e vendit.

Gjithashtu, sipas këtij Vendimi, edhe Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, bëhet anëtar me status të përhershëm në Këshillin e Investimeve.

Vendimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://www.adfd.al/wp-content/uploads/2019/11/P%C3%ABr-disa-ndryshime-n%C3%AB-vendim-nr-294-dat%C3%AB-8.4.2015-2.pdf

Këshilli Drejtues i FSHZHD zhvillon mbledhjen e radhës

Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës zhvilloi sot mbledhjen e radhës, gjatë së cilës u prezantuan donatorët dhe bashkëpunëtorët e FSHZHD-së; Marrëveshjet dhe Memorandumet kombëtare dhe ndërkombëtare të realizuara nga FSHZHD; Arritjet e projektit “Diaspora për Zhvillim”, të projektit “Diaspora Shkencore si një Faktor Ndryshimi në Procesin e Integrimit Evropian të Shqipërisë” si dhe të projektit për “Dhomën e Biznesit të Diasporës- Krijimi dhe Nxitja e Investimeve të Diasporës në Shqipëri”.

FSHZHD merr pjesë në punimet e Kongresit të II-të Ekonomik të “Unionit të Bizneseve Shqiptaro-Gjermane” në Frankfurt

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës mori pjesë në zhvillimin e punimeve të  Kongresit të II-të Ekonomik të “Unionit të Bizneseve Shqiptaro-Gjermane” në datat 9 dhe 10 Nëntor në Frankfurt të Gjermanisë.
Në aktivitet morën pjesë përfaqësues nga biznese të industrive të ndryshme, përfaqësues të fushave të ekonomisë dhe dhomave të bizneseve, përfaqësues politikë, institucione diplomatike dhe organizata joqeveritare ndërkombëtare nga Gjermania dhe trevat shqiptare.
Diskutimet ishin të fokusuara kryesisht rreth mënyrave të bashkëpunimit midis bizneseve shqiptare në Diasporë dhe atyre në trevat shqiptare por edhe rreth bizneseve të huaja.
U prezantuan biznese të ndryshme, u zhvilluan takime B2B si dhe u mbajtën diskutime për rritjen dhe konkretizimin e bashkëpunimit me strukturat shtetëtore, veçanërisht ato në nivel lokal.

Zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Drejtues të FSHZHD

Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës zhvilloi mbledhjen e tij të radhës për të diskutuar mbi rendin e ditës.
Gjatë mbledhjes, u prezantua kryetarja e re e Këshillit Drejtues, znj. Dajna Sorensen, Zv. Ministër për Financat dhe Ekonominë si dhe anëtarja, znj. Mira Hoxha, përfaqësuese e ministrisë përgjegjëse për Evropën dhe Punët e Jashtme.
U miratua rialokimi i buxhetit të projektit “Diaspora për Zhvillim”. Gjithashtu, u miratua edhe marrëveshja ndërmjet Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Institutit “Alb-Shkenca” për bashkëpunim në fushën e kërkim-zhvillimit dhe të bashkëveprimit me Diasporën Shkencore Shqiptare.

Miratohet vendimi për ndryshimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të FSHZHD-së

Miratohet vendimi për ndryshimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të FSHZHD-së.

Këshilli i Ministrave miratoi ndryshimin e Vendimit nr. 594, të datës 9.10.2018, “Për emërimin e Kryetarit dhe të Anëtarëve të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillim e Diasporës”.

Sipas këtij Vendimi, znj. Dajna Sorensen, e cila do të jetë edhe Kryetare e Këshillit Drejtues të FSHZHD-së, zëvendëson z. Elton Haxhi, përfaqësues nga Ministria e Financave.

Gjithashtu, znj. Mira Hoxha emërohet si përfaqësuese nga Ministria përgjegjëse për Evropën dhe Punët e Jashtme, në vend të z. Andris Stastoli.

Këshilli Drejtues i FSHZHD-së është një organ vendimmarrës për çështjet financiare, organizative dhe administrative të FSHZHD-së, në përmbushje të detyrave dhe funksioneve të tij.

Vendimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://www.adfd.al/…/VENDIM-P%C3%8BR-DISA-NDRYSHIME-N%C3%8…

Ministri Majko mori pjesë në konferencën “Sud e Futuri” në Itali

Ministri i Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko mori pjesë edhe në ditën e dytë të konferencës “Sud e Futuri”, e cila u zhvillua në Mondello (Palermo), Itali.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Ministri Majko përgëzoi inciativën e Fondacionit “Magna Grecia” për organizimin e kësaj konference, pasi ka një rëndësi për gjenerimin e ideve të reja që ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik dhe kulturor jo vetëm të vendeve të jugut të Italisë, por të gjitha vendeve të Mesdheut.

“Ky është një diskutim i vlefshëm jo vetëm për Italinë, por edhe për vendet e tjera të Mesdheut. Për të kuptuar ndryshimin, na duhet të kuptojmë situatën ku ndodhemi. Strategjitë shpesh u ngjajnë “urave” të paqëndrueshme. Në Sicili, e ke të vështirë të flasësh kur di se sa shumë ka për t’u bërë. “Jugu dhe e Ardhmja” (Sud e Futuri), na kujtojnë një definicion që po bëhet ndërkombëtar. Ai përfaqëson ndarjen e “veriut” të pasur dhe “jugut” të bukur por më të varfër”, – u shpreh ministri Majko.

Gjithashtu, ai vlerësoi edhe punën e Fondacionit “Magna Grecia” në promovimin e vlerave kulturore dhe ngritjen e cilësisë së jetesës në të gjitha vendet e Italisë në përgjithësi.

Kjo konferencë tre ditore i dha rëndësi diskutimeve për zhvillimin socio-ekonomik të pjesë jugore të Italisë mes ekspertëve të fushave të ndryshme nga vendet e Mesdheut.

Përfundon konferenca dy ditore “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shkencore”

Përfundon konferenca dy ditore “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shkencore”, e organizuar nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Instituti “Alb-Shkenca” nën kujdesin e Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe mbështetjen e GIZ Shqipëri – Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim.

Në ditën e dytë të konferencës shkencore, studiuesit mbarëshqiptarë prezantuan punën e tyre kërkimore sipas fushës së studimit, në një nga pesë panelet: Konferenca e Shkencave të Filologjisë, Historisë e Kulturës; Konferenca e Shkencave Juridike, Ekonomike dhe Sociale; Konferenca e Shkencave të Bujqësisë; Konferenca e Shkencave të Natyrës dhe Mjedisit si dhe Konferenca e Shkencave të Mjekësisë.

Temat e trajtuara ishin shumë specifike, ato sollën kërkime të detajuara nga sfera të ndryshme, disa nga to prezantuan raste nga Shqipëria ndërsa një pjesë e tyre ishin të përqendruara në ndryshimet që po përjeton sot bota shkencore.

Në fund të prezantimeve në secilën nga konferencat, pjesëmarrësit morën certifikata.

Ky takim për herë të parë këtë vit është organizuar nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në bashkëpunim me institutin Alb-Shkenca dhe mbështetjen e veçantë të Ministrit të Shtetit për Diasporën.

Programi ishte i ndarë në panele që u zhvilluan në ditën e parë dhe konferencat në ditën e dytë, të cilat u ndanë në bazë të fushës së studimit të kërkuesve shkencor shqiptarë.

Aktiviteti kishte si qëllim nxitjen e komunikimit mes elitës shqiptare, sjelljen e përvojës së studiuesve në Diasporë në vend dhe lidhjen me studiuesit shqiptar, për të përmirësuar situatën e kërkimit shkencor në Shqipëri, por edhe për të qenë një organizëm i rëndësishëm që sjell zhvillim në vend.

Punimet e ditës së parë të konferencës “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shqiptare”

Përfundon dita e parë e konferencës “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës shqiptare”, organizuar nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Instituti “Alb-Shkenca” nën kujdesin e Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe mbështetjen e GIZ Shqipëri – Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim.

Në ditën e parë të konferencës, diskutimet u ndanë në gjashtë panele tematike, me fokus fushën e arsimit, historiografisë, mjekësisë, drejtësisë, gjuhës dhe kulturës shqipe si dhe ekonomisë. Panelet ishin të orientuara në këto fusha specifike aty ku edhe studiuesit shqiptarë brenda dhe jashtë vendit janë të angazhuar më tepër.

Studiuesit shqiptarë diskutuan për problematikat specifike, mundësitë për përmirësimit e tyre dhe krijimin e një bashkëpunimi reciprok për të dhënë kontribut në trevat shqiptare.

Në panelin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor, u diskutua për infrastrukturën e arsimit shqiptar, paneli i Mjekësisë u përqendrua tek një nga problemet më emergjente që ka mjekësia shqiptare sot, migrimi i mjekëve dhe infermierëve. Në panelin e Historiografisë u prezantuan çështje me rëndësi për sfidat dhe problemet e historisë kombëtare.

Në përfundim të ditës së parë të Konferencës Shkencore, Moderatorët e Paneleve tematike dhe Drejtoresha Ekzekutive e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës znj. Soana Jaupllari prezantuan konkluzionet e nxjerra nga diskutimet dhe referimet në panele, të cilat do të shërbejnë edhe si rekomandime për institucionet vendimmarrëse për politikat e Diasporës Shqiptare. Në fjalën e saj, znj. Jaupllari u shpreh se organizimi i këtij aktiviteti ka për qëllim të lehtësojë shkëmbimin shkencor të rezultateve të arritura nga ndërmarrja e studimeve në disa fusha, lehtësimin e komunikimit ndërmjet kërkuesve dhe profesionistëve të kualifikuar shqiptarë dhe atyre në Diasporë por edhe krijimin e një ambienti të favorshëm për forcimin e marrëdhënieve midis institucioneve akademike shqiptare dhe atyre të huaja.

Nesër, në ditën e dytë do të zhvillohen pesë konferencat shkencore që janë: Konferenca e Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës; Konferenca e Shkencave Juridike, Ekonomike dhe Sociale; Konferenca e Shkencave të Bujqësisë; Konferenca e Shkencave të Natyrës dhe Mjedisit si dhe Konferenca e Shkencave të Mjekësisë.

Zhvillon punimet e ditës së parë Konferenca e Diasporës Shkencore, organizuar nga FSHZHD dhe Instituti “Alb-Shkenca”

Zhvillon punimet e ditës së parë, konferenca dy ditore “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shkencore”.

Një aktivitet i organizuar nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Instituti “Alb-Shkenca” nën kujdesin e Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe mbështetjen e GIZ Shqipëri – Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Ministri Majko tha se kjo konferencë është një hap, si pjesë e bashkëpunimit me shoqërinë civile, i cili me mbështetjen buxhetore të shtetit shqiptar do të jetë një aktivitet i përvitshëm. Ajo si e tillë ka një rëndësi të madhe për komunitetin e shkencëtarëve shqiptar brenda dhe jashtë vendit.

“Mbajtja e kësaj konference vetëm pak muaj mbas Samitit të Diasporës shqiptare është shprehje e nevojës për të pasur një komunikim të vazhdueshëm me elitën shkencore shqiptare. Ky komunikim është i nevojshëm për shkëmbimin e informacioneve, përvojave dhe krijimit të lidhjeve të rëndësishme për të krijuar një opinion të kualifikuar shkencor dhe kombëtar. Si asnjëherë më parë, në ekzistencën e tij kombit shqiptar nuk i nevojiten vlerësimi dhe organizimi i inteligjencës së shkencës. Koha e luftës për mbijetesë kombëtare ka mbaruar. Tani kombit shqiptar i duhet dija dhe njerëzit e saj”, tha ministri Majko gjatë fjalës së hapjes.

E pranishme në këtë konferencë ishte edhe Ministrja e Arsimit, Rinisë dhe Sportit znj. Besa Shahini, e cila ndau një pjesë të eksperiencës së saj në Diasporë dhe vendimin për tu rikthyer dhe për të dhënë një kontribut në tokën shqiptare.

Ndërsa Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, z. Eduard Shalsi tha se me integrimin e Diasporës kemi hapur një libër të ri të shtetit për Diasporën. “Ka shumë sipërmarrës shqiptar në botë që ushtrojnë funksionin e tyre, me disa prej tyre kam bashkëpunuar dhe më asistojnë në punën time”, theksoi ai.

Si partnerë kryesorë të këtij aktiviteti, përfaqësues të Institutit “Alb-Shkenca”, z. Gentian Zyberi, Drejtor i Institutit, z. Eshref Januzaj, Nënkryetar i Institutit dhe znj. Shpresa Caslli, Koordinatore e aktivitetit në fjalën e tyre përshëndetëse nënvizuan rëndësinë e kësaj konference shkencore dhe vazhdimësinë e bashkëpunimit për fuqizimin e rrjetit të shkencëtarëve shqiptar brenda dhe jashtë vendit.

Të ftuar në këtë aktivitet ishin edhe znj. Liza Gashi, Drejtuese e Organizatës “Germin” në Kosovë dhe z. Ilir Gëdeshi, nga Qendra për Studime Ekonomike dhe Sociale, të cilët ofruan disa të dhëna sasiore dhe cilësore mbi Diasporën Shkencore Shqiptare si dhe mundësitë për përmbysjen e tendencës së “Brain Drain”.

Në konferencë do të diskutohen tema të cilat prekin të gjitha sferat shkencore dhe ku shkencëtarë shqiptarë brenda dhe jashtë vendit janë angazhuar e më së shumti në fusha si: Arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor në hapësirën mbarëshqiptare – Sfidë financimi apo kapacitetesh? Ku po shkon arsimi shqiptar?; Historiografia – Shkruajtja e historisë kombëtare si sfida e krijimit të Vetvetes; Mjekësia – Mision dhe profesion. Sfida e migracionit; Drejtësia – Demokracia, të drejtat e njeriut dhe shteti i të drejtës; Refleksion mbi organizimet në Diasporë dhe reformën e drejtësisë në Shqipëri; Gjuha dhe kultura shqipe – Shkencat humane dhe trashëgimia kulturore shqiptare në epokën e internetit; Ekonomia – Dilemat e mendimit ekonomik shqiptar dhe mobilizimi i Diasporës për rritje të qëndrueshme.

FSHZHD dhe IASH nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në fushën e kërkim-zhvillimit dhe bashkëveprimit me Diasporën shkencore shqiptare

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Instituti “Alb-Shkenca” nënshkruan ditën e sotme marrëveshje për bashkëpunimin në fushën e kërkim-zhvillimit dhe të bashkëveprimit me Diasporën shkencore shqiptare.

Kjo marrëveshje ka një kohëzgjatje prej tri vitesh dhe përfshin bashkëpunimin në fushën e kërkimit shkencor, organizimin e konferencave shkencore, botimeve dhe studimeve në funksion të interesit dhe përfitimit të përbashkët.

Aktivitetet bashkëpunuese në kuadër të kryerjes së kërkimit shkencor përfshijnë bashkëpunimin për zhvillimin dhe promovimin e aktiviteteve me interes të përbashkët nëpërmjet rrjeteve ndërkombëtare; Organizimin e konferencave dhe trajnimeve mbi çështje të Diasporës dhe më gjerë; Botimin dhe publikimin e studimeve mbi historinë e Diasporës shqiptare dhe trashëgiminë kulturore; Promovimin dhe publikimin e studimeve apo botimeve në formatin e-book; Nxitjen e aktiviteteve në vendet ku palët e marrëveshjes kanë qendrat e veprimtarisë së tyre; Organizimin e aktiviteteve me palë të tjera.

Zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Drejtues të FSHZHD

Në mbledhjen e radhës, Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës miratoi projektin dhe buxhetin e vitit 2019 “Për Dhomën e Biznesit të Diasporës – Krijimi dhe Nxitja e Investimeve të Diasporës në Shqipëri”, dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, të financuar nga Këshilli i Ministrave.

Projekti i Dhomës së Biznesit të Diasporës ka si qëllim të asistojë dhe mbështesë në ngritjen dhe funksionimin e kësaj dhome, si një mekanizëm për angazhimin e Diasporës në nxitjen e sipërmarrjeve, lehtësimin e tregtisë dhe përmirësimin e profileve të investimeve në Shqipëri që do të mundësohen përmes aktiviteteve.

Gjatë mbledhjes, Këshilli Drejtues miratoi edhe marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës të Republikës së Shqipërisë dhe Kolegjit Universitar për Biznes dhe Teknologji “UBT”, Kosovë.

Marrëveshja konsiston në nxitjen e bashkëpunimit të ndërsjelltë për aktivitetet kërkimore, zhvillimore, inovative si dhe në fushën e arsimit, kulturës dhe trajnimeve të avancuara.

Këshilli Drejtues i FSHZHD planifikoi mbledhjen e radhës deri në fund të këtij viti.

Takimi i 14-të ndërkombëtar “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shkencore” 

Shtyhet data e pranimit të aplikimeve për konferencën “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shkencore”.

Studiuesit shqiptarë të të gjitha disiplinave nga rajoni dhe Diaspora njoftohen se afati për regjistrim dhe dërgimin e aplikimeve është shtyrë deri më datë 05 shtator 2019. Brenda kësaj date të interesuarit mund të dërgojnë përmbledhjet e temave të tyre në adresën elektronike: takimi2019@alb-shkenca.org

Instituti “AlbShkenca” dhe Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës nën kujdesin e Ministrit të Shtetit për Diasporën ka njoftuar më herët organizimin në datat 27-29 shtator 2019 në Tiranë të konferencës “Kërkimi Shkencor në Hapësirën Mbarëshqiptare dhe Roli i Diasporës Shkencore”.

Ky do të jetë një event, ku kërkues shkencorë dhe studiues shqiptarë nga e gjithë bota do të paraqesin arritjet më të reja të studimeve të tyre në fushat përkatëse të ekspertizës, gjithashtu ofrohet edhe mundësia e shkëmbimit shkencor dhe bashkëpunimit mes studiuesve shqiptarë.

Për mënyrën e aplikimit dhe afate të tjera mund të informoheni në link-et e mëposhtme:
http://iash-takimet.org/tv20…/aktuale/Thirrja_2019_K_III.pdf

Më poshtë gjendet formulari i regjistrimit:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeQOv_bZQKBhUDVef…/viewform

Miratohet krijimi i Dhomës së Biznesit të Diasporës

Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin e Ministrit të Shtetit për Diasporën për financimin e projektit “Për Dhomën e Biznesit të Diasporës, krijimi dhe nxitja e investimeve të Diasporës në Shqipëri dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”.
Krijimi i Dhomës së Biznesit të Diasporës është një mundësi reale për mbështetjen e investitorëve të Diasporës që dëshirojnë të krijojnë apo të zgjerojnë bizneset e tyre në atdhe. Gjithashtu, do të synojë të jetë një mjet efikas për nxitjen e investimeve në Shqipëri.
Kjo strukturë e re, ka si qëllim mbrojtjen e bizneseve shqiptare në Diasporë si dhe nxitjen e tyre për investime në Shqipëri.
Sipas këtij vendimi, ky projekt do të financohet për 28 muaj me buxhet prej nëntë milion lekësh, ndërsa fondet shtesë për projektin do të sigurohen nga donatorët dhe nga të ardhurat e fituara nga aktiviteti i kësaj dhome.
Vendimin e plotë mund ta lexoni në link-un e mëposhtëm:

Drejtoresha e Fondit, znj. Jaupllari nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Presidentin e Kolegjit Universitar për Biznes dhe Teknologji në Kosovë, z. Edmond Hajrizi

Drejtoresha e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, znj. Soana Jaupllari nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Presidentin e Kolegjit Universitar për Biznes dhe Teknologji në Kosovë, z. Edmond Hajrizi.
Interesi i përbashkët i të dyja institucioneve është krijimi i mjeteve për të promovuar bashkëpunimin konkret në fushën kërkimore shkencore, arsimore si dhe të inovacionit.
Në kuadër të kësaj marrëveshje do ndërtohen dhe zbatohen projekte, programe dhe aktivitete në fushat e interesit.
Sipas kësaj marrëveshje parashikohen bashkëpunime për aktivitetet kërkimore, zhvillimore dhe inovative. Gjithashtu bashkëpunimet do shtrihen më tej edhe në fushat e arsimit, kulturës dhe trajnimeve të avancuara.
Në bashkëpunimet në kuadër të kësaj marrëveshje, parashikohet përfshirja e subjekteve të tjera publike, private, kombëtare dhe ndërkombëtare për qëllime të inovacionit dhe shfrytëzimit të rezultateve.
Në link-un e mëposhtëm mund të lexoni marrëveshjen e plotë:

Starton aplikacioni i parë informues “Diaspora Shqiptare”

Të gjithë shqiptarët kudo gjenden kanë mundësi të njihen në kohë reale me gjithçka ndodh në Diasporën Shqiptare. Kjo, falë aplikacionit më të ri “Diaspora Shqiptare”, i cili  tashmë gjendet falas në dyqanet virtuale.

Synimi i këtij aplikacioni është që të ofrojë informacion të plotë për gjithçka ndodh në Diasporë, të pasqyrojë aktivitetet e komunitetit shqiptar në çdo vend e mbi të gjitha të jetë pikë referimi për të gjithë shqiptarët kudo janë. Aplikacioni “Diaspora Shqiptare” do të jetë një platformë aktive për të gjithë veprimtarinë e Këshillit Koordinues të Diasporës, i cili përbëhet nga 15 përfaqësues të komunitetit shqiptar në botë.

Nëpërmjet këtij aplikacioni do të vijnë tek ju lajme, analiza, ide, sugjerime dhe komente lidhur me realitetin shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Mjafton vetëm ta shkarkoni atë në telefonin tuaj, të regjistroheni me një  adresë e-mail-i, të vendosni një fjalë kyçëse dhe brenda pak minutash do të jeni përdorues i tij.

Nëpërmjet kategorive të përzgjedhura mund të gjeni informacionin që ju nevojitet: aktualitet, histori suksesi në fusha të ndryshme, kulturë, sport etj. Ai është i ndarë sipas shteteve, ku lexuesi mund të përzgjedhë të lexojë vetëm lajmet, nga një ose disa shtete të caktuara.

Ajo çka e bën të veçantë këtë aplikacion është fakti se për herë të parë shqiptarët kanë një hapësirë virtuale të përbashkët, ku mund të informohen për gjithçka ndodh në komunitetin shqiptar anembanë botës.

Aplikacion “Diaspora Shqiptare” është i disponueshëm falas në:

Play store:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nativescript.diaspora&hl=en

App store: https://apps.apple.com/us/app/diaspora-shqiptare/id1473128308

Ministri Majko dhe Drejtoresha e FSHZHD znj. Soana Jaupllari në raportimin e parë të FSHZHD në nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin”

Ministri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko dhe Drejtoresha e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, znj. Soana Jaupllari ishin sot të pranishëm në nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin”, pjesë e Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, për të informuar mbi veprimtarinë e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës për vitin 2018.

Ky është raportimi i parë që Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës bën në këtë nënkomision.
Drejtoresha e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, znj. Soana Jaupllari prezantoi një pasqyrë të plotë të aktivitetit të kryer si dhe aktivitetet që institucioni do të realizojë gjatë vitit 2019.

Drejtoresha e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në “Forumin për Bashkë-Investime dhe Rrjetëzim” në Prizren

Drejtoresha e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, znj. Soana Jaupllari mori pjesë në “Forumin për Bashkë-Investime dhe Rrjetëzim”,  i cili zhvilloi punimet në datat 5-6 korrik 2019 në Prizren, Kosovë.

Znj. Jaupllari ishte e pranishme në panelin e dytë, me temë: Shumë investime të huaja në Kosovë janë falë Diasporës shqiptare dhe bashkërendimit të tyre me shtetin amë.

Ministri në “Forumin për Bashkë-Investime dhe Rrjetëzim” në Prizren

Ministri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko mori pjesë në ceremoninë e hapjes së “Forumit për Bashkë-Investime dhe Rrjetëzim”, i cili u mbajt në qytetin e Prizrenit.

Në fjalën e tij, ministri tha se gjatë këtyre viteve Qeveria Shqiptare dhe ajo e Kosovës kanë dhe po ndërmarrin iniciativa të rëndësishme drejt përmirësimit të mjedisit dhe klimës të biznesit në Shqipëri, duke forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional për tërheqjen e investimeve të huaja dhe nga Diaspora.

Marrëveshja e lidhur në Pejë në 2018 ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunimin, nxitjen e biznesit dhe informimin e Diasporës është dëshmi e qartë e vullnetit të dy qeverive për të pasur një angazhim më të madh të Diasporës” , tha ministri.

Më tej, ministri tha se në këtë kuadër po ndërmerren hapa për krijimin e Dhomave të Biznesit të Diasporës, të cilat do të shërbejnë për asistimin, kanalizimin dhe realizimin e investimeve nga Diaspora drejt dy vendeve.

“Forumi për Bashkë-Investime dhe Rrjetëzim”, i cili u zhvillua të shtunën dhe të dielën është një iniciativë e Bashkisë së Prizrenit dhe organizatës “Germin”.

Mbledhja e radhës e Këshillit Drejtues të FSHZHD, prezantohet projekti “Diaspora Shkencore”

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës mbajti sot mbledhjen e radhës me anëtarët e Këshillit Drejtues.
Gjatë takimit u prezantua projekti i financuar nga Qeveria shqiptare “Diaspora Shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë” dhe zbatimi  i tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.
Në mbledhje u prezantua edhe anëtarja më e re e Këshillit, znj. Anila Hyka Smorgrav si përfaqësuese e Këshillit Koordinues të Diasporës.
Në takimin e sotëm u diskutuan gjithashtu edhe aktivitetet që do të kryhen gjatë vitit 2019.

“Së shpejti aplikacioni Diaspora Shqiptare”

Të gjithë shqiptarët kudo gjenden shumë shpejt do të kenë mundësi të njihen në kohë reale me gjithçka ndodh në Diasporën Shqiptare. Kjo, falë aplikacionit më të ri “Diaspora Shqiptare”.

Synimi i këtij aplikacioni është që të ofrojë informacion të plotë për gjithçka ndodh në “Diasporën Shqiptare”, të pasqyrojë aktivitetet e komunitetit shqiptar në çdo vend e mbi të gjitha të jetë pikë referimi për të gjithë shqiptarët kudo janë. Aplikacioni “Diaspora Shqiptare” do të jetë një platformë aktive për të gjithë veprimtarinë e Këshillit Koordinues të Diasporës, i cili përbëhet nga 15 përfaqësues të komunitetit shqiptar në botë.

Nëpërmjet këtij aplikacioni do të vijnë tek ju lajme, analiza, ide, sugjerime dhe komente lidhur me realitetin shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Nëpërmjet kategorive të përzgjedhura mund të gjeni informacionin që ju nevojitet: aktualitet, histori suksesi në fusha të ndryshme, kulturë, sport etj. Ai është i ndarë sipas shteteve, ku lexuesi mund të përzgjedhë të lexojë vetëm lajmet nga një ose disa shtete të caktuara.

Ajo çka e bën të veçantë këtë aplikacion është fakti se për herë të parë shqiptarët kanë një hapësirë virtuale të përbashkët ku mund të informohen për gjithçka ndodh në komunitetin shqiptar anë e mbanë botës.

Për herë të parë një anëtar i Diasporës, pjesë e një institucioni publik në Shqipëri

Për herë të parë një anëtar i Diasporës shqiptare do të jetë pjesë e një institucioni publik në Shqipëri. Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin e ministrit të Shtetit për Diasporën për emërimin e znj. Anila Hyka Smorgrav si anëtare të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. Ajo do të jetë pjesë e këtij këshilli, si përfaqësuese nga Këshilli Koordinues i Diasporës.

Këshilli i Ministrave miratoi gjithashtu edhe anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, duke plotësuar kështu numrin e plotë të anëtarëve të këtij këshilli sipas vendimit “Disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.594, datë 09.10.2018, të Këshillit të Ministrave “Për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”.

Për pjesën e mbetur të mandatit, emërohen anëtarë të Këshillit Drejtues: Znj. Fjoralba Caka emërohet në vend të znj. Teuta Vodo, si përfaqësuese nga ministria përgjegjëse për drejtësinë; Z. Kostandin Shkurti emërohet në vend të znj. Besa Shahini, si përfaqësues nga ministria përgjegjëse për arsimin si dhe znj. Kozeta Angjeliu emërohet në vend të znj. Mimoza Hysa Çuliqi, si përfaqësuese nga ministria përgjegjëse për kulturën.

Vendimin e plotë mund ta lexoni këtu:

VENDIM Nr. 371 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.594, DATË 9.10.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS”, TË NDRYSHUAR, datë 29.5.2019

FSHZHD dhe QBD takohen me Shoqatat e Grave në Selanik

Në kuadër të Festivalit së Shumëgjuhësisë që u zhvillua në Selanik, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës si dhe Qendra e Botimeve të Diasporës realizuan një takim me shoqatat e grave në Selanik.

Ky takim pati synim njohjen me rrjetin e grave, punën e bërë si dhe çështje të tjera me qëllim mbështetjen e iniciativave të tyre në Greqi, forcimin e lidhjeve me vendin e origjinës dhe angazhimin e këtij rrjeti në projektet e ndryshme dedikuar Diasporës shqiptare. Takimi u krye në ambientet ku zhvillohet mësimi i gjuhës shqipe nga shoqata “Nënë Tereza” pranë Universitetit Aristoteli, Selanik.

FSHZHD dhe QBD marrin pjesë në edicionin e VII të Festivalit të Shumëgjuhësisë në Selanik

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Qendra e Botimeve të Diasporës morën pjesë në edicionin e VII të Festivalit të Shumëgjuhësisë në Selanik, Greqi.

Në këtë festival, këto dy institucione prezantuan politikat shtetërore të hartuara për Diasporën si dhe punën e tyre me qëllim përkrahjen dhe ngritjen e urave të bashkëpunimit me komunitetin shqiptaro-grek.

Miratohet financimi i projektit “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë”

Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin e ministrit të Shtetit për Diasporën për financimin e projektit “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë” dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.
Bazuar në nenin 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”, dhe të shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 7, të ligjit nr.32/2018, “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës” Këshilli i ministrave vendosi financimin e projektit për 30 (tridhjetë) muaj, me buxhet prej 40, 984,477 (dyzet milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katërmijë e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë.


Ky fond do të përdoret për realizimin e aktiviteteve si: organizimin e konferencave / forumeve vjetore të Diasporës, mbështetje për organizimin e forumeve të Grave të Diasporës shkencore, shkëmbimin shkencor nëpërmjet transferimit të dijeve, publikimin e Punimeve të Diasporës Shkencore, si dhe informimin nëpërmjet kanaleve të komunikimit.

Projekti “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë” dhe Zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës” lindi si rezultat i Samitit të Dytë të Diasporës, qëllim i tij është angazhimi i Diasporës shkencore shqiptare dhe profesionistëve të kualifikuar, përmes zbatimit të strategjive kombëtare, me qëllim gjenerimin e transformimeve ekonomike dhe sociale në Shqipëri.
Vendimin e plotë mund ta lexoni në link-un e mëposhtëm:

FSHZHD takim me organizatën “Germin”

Drejtoresha e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës, znj. Soana Jaupllari zhvilloi takim me përfaqësuesit e organizatës “Germin” në Kosovë. Takimi u fokusua në eksperiencat dypalëshe, në identifikimin e praktikave më të mira për arritjen e objektivave të projektit dhe nxitjen e angazhimit të Diasporës në përgjithësi.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit të Diasporës prezantoi nismat në kuadër të projektit në zbatim “Diaspora për Zhvillim”, duke shprehur gadishmërinë për të bashkëpunuar në zhvillimin e ideve të përbashkëta.

Ekipi i “Germin” prezantoi programet, të cilat janë duke u zbatuar dhe projektet e reja në funksion të krijimit të instrumentave dhe forcimit të komunikimit midis Diasporës dhe institucioneve publike në Kosovë.

Drejtoresha e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës takohet me drejtorin ekzekutiv të “Innovation Centre Kosovo”

Në kuadër të projektit “Diaspora për Zhvillim”, drejtoresha e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës, znj. Soana Jaupllari zhvilloi një vizitë pune në Kosovë, ku u takua me drejtorin ekzekutiv të “Innovation Centre Kosovo”, (ICK) z. Uranik Begu.

Qëllimi i këtij takimi ishte shkëmbimi i eksperiencave dypalëshe, identifikimi i praktikave më të mira për arritjen e objektivave të projektit dhe nxitjen e angazhimit të Diasporës në përgjithësi, pasi ajo vazhdon të mbetet një ndër kontribuesit më të mëdhenj në zhvillimin e Shqipërisë dhe Kosovës.

Znj. Jaupllari e njohu z. Begu me institucionin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës, praktikat e tij, si dhe projektin “Diaspora për Zhvillim”. Gjithashtu, u ndal edhe te synimi për realizimin e projekteve të ardhshme dhe mundësitë e bashkëpunimit.

Ndërsa z. Begu e njohu me projektet, bizneset start-up të zhvilluara në këtë qendër, kapacitetet dhe arritjet e kësaj qendre.

Drejtoresha e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës takohet me zv.ministrin e Diasporës dhe Investimeve Strategjike në Kosovë.

Drejtoresha e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës znj.Soana Jaupllari takohet me zv.ministrin e Diasporës dhe Investimeve Strategjike në Kosovë, z. Isni Kilaj.

Qëllimi i këtij takimi ishte shkëmbimi i përvojave mes dy institucioneve që lidhen me Diasporën.

Znj. Jaupllari, e ka përgëzuar Ministrinë e Diasporës për punën e bërë në gjithë këto vite, veçanërisht për regjistrimin e Diasporës. Gjithashtu informoi z. Kilaj edhe për punën dhe projektet që bën Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.

Zv. ministri Kilaj foli për projektet e veçanta të Ministrisë së Diasporës, përmes të cilave i ofrojnë mbështetje mërgatës kosovare.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit të Diasporës marrëveshje bashkëpunimi me fondacionin “Magna Grecia”

Me dëshirën për të bashkëpunuar në fushën e kërkimit dhe inovacionit, Ministri i Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko, Presidenti i Fondacionit “Magna Grecia”, z. Antonino Foti dhe Drejtoresha e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës, znj. Soana Jaupllari firmosën një marrëveshje bashkëpunimi.

Kjo marrëveshje parashikon bashkëpunimin shkencor dhe në fushën e kulturës në bazë të të cilit do të krijohet një partneritet, një Observator që do të monitorojë komunitetin shqiptar në Itali dhe do të ofrojë informacion të dobishëm për proceset vendimmarrëse të Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës (FSHZHD), si dhe do të promovojnë krijimin e një rrjeti për zbatimin e programeve dhe projekteve.

Në link-un e mëposhtëm mund të lexoni marrëveshjen e plotë:

Marrëveshja e plotë (Kliko këtu)

Ministri mori pjesë në takimin e organizuar nga “The Open Gov Hub” dhe “Open Government Partnership”

Ministri Majko mori pjesë në takimin e organizuar nga “The Open Gov Hub” dhe “Open Goverment Partnership” në Washington, SHBA me temë diskutimi qeverisjen transparente.
Gjatë fjalës së tij, ministri u ndal te reformat konkrete që janë aplikuar në politikat shtetërore shqiptare për Diasporën.

Gjithashtu, i njohu të pranishmit me të gjitha format e publikimit dhe nivelin e transparencës të institucioneve në varësi të tij: Buletini tre mujor, i cili paraqet ecurinë e zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare të Diasporës, “Periodiku” i Fondit të Zhvillimit të Diasporës, Raportet vjetore të Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës, si dhe publikimin informativ të përjavshëm “Newsletter e Diasporës”.
Ministri i Shtetit për Diasporën u shpreh se transparenca e informacionit, e mbështetur në bazën e llogaridhënies, pjesëmarrjes qytetare sjell një qeverisje më të përgjegjshme.

Gjatë këtij takimi, Organizata për “Partneritet të Qeverisjes së Hapur” (OGP), prezantoi nismën e saj në Shqipëri, hapjen e zyrës rajonale në Tiranë.

Ministri zhvilloi takim me Shefin e Misionit të FMN për Shqipërinë, z. Jan Kees Martij

Gjatë vizitës në SHBA, ministri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko zhvilloi takim me Shefin e Misionit të FMN për Shqipërinë, z. Jan Kees Martij.

Gjatë këtij bashkëbisedimi, u fol për rëndësinë që ka ky institucion për qeverinë shqiptare dhe z. Majko e njohu z. Martij me politikat shtetërore të hartuara për Diasporën.

Me interes gjatë kësaj bisede ishte fusha e arsimit dhe lehtësimi i procedurave për rikthimin e shqiptarëve në Atdhe, ku ministri i Shtetit për Diasporën u shpreh: “Në ligjin e ri për qeverisjen lokale, i cili pritet të kalojë në parlament, janë duke u krijuar Zyrat e qeverisjes vendore për shërbimin e Diasporës dhe emigracionit.”

Gjithashtu, u bisedua për bashkëpunime në fushën e Diasporës në të ardhmen.

Në SHBA, Ministri takohet me Drejtorin Ekzekutiv të Bordit të Grupit të Bankës Botërore

Ministri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko zhvilloi një takim me z. Patrizio Pagano, Drejtor Ekzekutiv i Bordit të Grupit të Bankës Botërore në Washington DC, i cili përfaqëson Italinë, Shqipërinë, Greqinë dhe disa vende të tjera.

Në këtë takim, u diskutua mundësia e thellimit të mbështetjes me projekte të Diasporës shqiptare, si një bashkëpunim midis ministrit të Shtetit për Diasporën dhe Zyrës së Bankës Botërore në Tiranë, në kuadrin e Strategjisë së Bankës Botërore për vendin.

Synimi i këtij projekti, do të ishte kanalizimi i remitancave në një mënyrë të qëndrueshme për zhvillimin e vendit. U diskutua edhe mundësia e organizimit të një takimi vjetor rajonal për remitancat.

Gjatë takimit, ministri njohu përfaqësuesit e Bankës Botërore me politikat shtetërore shqiptare për Diasporën si dhe ecurinë e Strategjisë Kombëtare të Diasporës.

Vizita në SHBA, Ministri takime në Departamentin Amerikan të Shtetit

Ministri u takua me përfaqësuesit e Departamentit Amerikan të Shtetit për Punët e Jashtme, zyrën e Edukimit, Diplomacisë Elektronike, këshilltarin për rininë globale, si dhe zyrtarin e shtetit, përgjegjës për Shqipërinë. Në këtë takim, u diskutua për mënyrën e lehtësimit të pajisjes me viza të shqiptarëve si dhe për programet e shkëmbimit mes universiteteve shqiptare dhe atyre amerikane.

Ministri takohet me zv. Drejtorin e Përgjithshëm të organizatës “Partneritet për Qeveri të Hapur”, z. Joe Powell

Në këtë takim, u bisedua për bashkëpunime konkrete midis qeverisë shqiptare, kësaj organizate dhe shoqërisë civile, bashkëpunim ky i cili mund të çojë në hapjen e një zyre koordinimi të kësaj organizate në Shqipëri, si e vetmja pikë në rajon.

Z.Powell, ftoi ministrin të marrë pjesë në samitin global që OGP do të organizojë në Ottawa, Kanada nga 29 deri më 31 maj 2019. Në këtë samit, do të marrin pjesë 79 vendet anëtare, qeveritë lokale dhe rajonale, grupet e shoqërisë civile, partnerë të kësaj organizate.

Ministri merr pjesë në Global Empowerment Meeting (GEM19) në Harvard Kennedy School në SHBA

Ministri i Shtetit për Diasporën, z.Pandeli Majko mori pjesë në takimin e 11-të të konferencës ndërkombëtare për fuqizimin global “Global Empowerment Meeting” (GEM19), e cila organizohet çdo vit nga “Harvard Kennedy School” në SHBA.

Në këtë konferencë dy ditore, ishin të pranishëm personalitete të larta nga vende të ndryshme të botës. Këtë vit, diskutimi i konferencës u përqendrua tek problematikat që hasen në botë, midis zhvillimit politik të një vendi dhe zhvillimit ekonomik.