Marrëveshje Bashkëpunimi

MARRËVESHJE/BASHKËPUNIMI

Marrëveshje bashkëpunimi midis Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës të Republikës së Shqipërisë dhe Kolegjit Universitar për Biznes dhe Teknologji, Kosovë

pdf

Marrëveshje ndërmjet Fondacionit "Magna Grecia" dhe Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

pdf

Marrëveshje ndërmjet FSHZHD dhe Institutit Alb-Shkenca për bashkëpunim në fushën kërkim zhvillim dhe bashkëveprim me Diasporën shkencore shqiptare

pdf