Ministri i Shtetit për Diasporën

Ministri i Shtetit për Diasporën

Procesi i përfshirjes së emigrantëve në një politikë të strukturuar shtetërore do të përbëjë një akt civilizues dhe njerëzor. Ai do të ridimensionojë gradualisht të kuptuarit e funksionimit tonë si komb.