Newsletter

Newsletter Javore për Diasporën

“Newsletter e Diasporës” është një buletin i përjavshëm informativ i cili pasqyron aktivitetet e Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe institucioneve në varësi.