Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës shpall vende të lira pune

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës shpall vende të lira pune

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në kuadër të projektit “Gazeta  Shqiptare e Diasporës” shpall dy vende të lira pune për pozicionet Drejtor Informacioni dhe Specialist IT/Grafik Dizajn.
Për kriteret dhe dokumentacionin e kërkuar, klikoni këtu:
Si dhe një vend të lirë pune në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse pranë Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.
Për kriteret dhe dokumentacionin e kërkuar, klikoni këtu:
Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar bazuar në njoftimin e shpallur, do të kryhet pranë zyrave të FSHZHD-së, në adresën: Rruga “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5, Tiranë, Shqipëri, si dhe në adresën elektronike zyrtare të institucionit tonë: info@adfd.al
Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave është deri më datë 15.01.2020 ora 16:30.