Njoftim shpallje të vendit të lirë të punës pranë FSHZHD për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Njoftim shpallje të vendit të lirë të punës pranë FSHZHD për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës njofton shpalljen e vendit të lirë të punës për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Mbi kriteret e vendit të lirë të punës dhe dokumentet për aplikim, mund të klikoni në link-un e mëposhtëm:

https://www.adfd.al/njoftim-shpallje-te-vendit-te-lire-te-punes-prane-fondit-shqiptar-per-zhvillimin-e-diaspores-per-pozicionin-drejtori-i-drejtorise-se-finances-dhe-sherbimeve-mbeshtetese/

Dorëzimi i dokumenteve duhet të bëhet nëpërmjet postës elektronike në e-mailin zyrtar të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës: info@adfd.al si dhe në zyrat e FSHZHD-së në adresën: Rruga: “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5, Tiranë, Shqipëri.

Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është data 02 Shtator 2019, ora 16.30