“Periodiku” i Fondit të Zhvillimit të Diasporës

“Periodiku” i Fondit të Zhvillimit të Diasporës

“Periodiku” i Fondit të Zhvillimit të Diasporës është një botim i munguar, deri tani, për të interesuarit dhe cilësi e politikës shtetërore për shqiptarët jashtë vendit.
Fillimi, si çdo fillim, ka mangësitë e veta, por ai mbart dëshirën për më shumë. Ky botim është një ftesë për ta ngritur diskutimin e studiuesve për migracionin shqiptar në nivel të një cilësie gjithëpërfshirëse dhe reflektuese. Ai do të përmbledhë po ashtu dokumentat më të rëndësishme të raporteve shtetërore dhe të shoqërisë civile për diasporën shqiptare.

Z.Pandeli Majko

Klikoni më poshtë: