Politikat Shteterore për Diasporën

Politikat Shteterore për Diasporën

Politikat e reja shtetërorë të hartuara nga Ministri i Shtetit për Diasporën botohen  në përmbledhjen “Politika Shtetërore për Diasporën”.

Politikat Shteterore  për Diaporen 2020

Botimin  mund ta lexoni të plotë këtu:

Politika Shteterore për Diasporën

State Policy on Diaspora

Politikat Shteterore  për Diaporen 2019

Botimin  mund ta lexoni të plotë këtu:

Politika Shteterore për Diasporën

State Policy on Diaspora