Politikat Shteterore për Diasporën

Politikat Shteterore për Diasporën

Politikat e reja shtetërorë të hartuara nga Ministri i Shtetit për Diasporën botohen  në përmbledhjen “Politika Shtetërore për Diasporën”. Rreth një vit më parë Shqipëria nuk kishte legjislacion apo strategji për shtetasit apo bashkëkombësit e saj jashtë vendit.

 

Materiali i paraqitur në këtë botim shërben për informimin e shtetasve shqiptarë brenda dhe jashtë vendit mbi ecurinë e strukturave shtetërore dhe legjislacionit të ri për marrëdhëniet me Diasporën shqiptare.

Reforma e politikave shtetërore në fushën e Diasporës mbështetet në kërkesat imediate për implementimin e plotë të dispozitave kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, por edhe për promovimin e angazhimit të Diasporës në vendin e origjinës si dhe qasjen drejt një ndërgjegjeje evropiane për rëndësinë e Diasporës në ndërtimin e urave lidhëse midis vendeve pritëse dhe vendit të origjinës.

Politikat Shteterore  për Diaporen 2019

Botimin  mund ta lexoni të plotë këtu:

Politika Shteterore për Diasporën

State Policy on Diaspora

Politikat Shteterore  për Diaporen 2018

Botimin  mund ta lexoni të plotë këtu:

Politika Shtetërore për Diasporën

State Policy on Diaspora