Takimit të Mjekësisë në Diasporë

Takimit të Mjekësisë në Diasporë

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës fton profesionistë të fushës së mjekësisë që jetojnë jashtë Shqipërisë të marrin pjesë në Takimin e Mjekësisë në Diasporë, i cili do të zhvillohet më 20 shkurt në Tiranë.
Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni një kopje të draft programit.