Pyetësori E-Diaspora

Përmes këtij pyetësori, dëshirojmë të mbledhim parapëlqimet tuaja për tipologjinë e veprave që do të dëshironit të lexonit në platformën dixhitale. Dixhitalizimi i veprave të shkruara në gjuhën shqipe lidhet drejtpërdrejtë me gjuhën dhe traditën shqiptare. Ky proces synon të gjallërojë kujtesën e anëtarëve të Diasporës nëpërmjet letërsisë dhe leximit në shqip. Objektivi ynë i parë është realizimi dixhital i rreth 100 veprave të zgjedhura të letërsisë shqipe, në bashkëpunim me personat që mbajnë të drejtën e autorit.

Grupmosha tek e cila përfshiheni

18-30 vjeç30-4040-5050-60>60

Shteti në të cilin jetoni

Gjinia

FemërMashkull

Niveli i arsimit

DiplomëTitull universitarTitull pas universitar

Kategoritë e preferuara të librave

AutobiografiRomanHistoriDramëPoeziProzëFilozofik/psikologjiTregime /novelaBesimUdhë përshkrimeStudime/KritikëAlbanologjiPublicistikëLetërsi për fëmijë

Autori/autorët e preferuar

Përzgjidhni periudhën historike e kulturore të veprave të preferuara