Raport Vjetor

RAPORT VJETOR FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës është një prej strukturave kryesore që aplikojnë politikat shtetërore për Diasporën Shqiptare. Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës (FSHZHD) synon të jetë një institucion që punon me përkushtim e seriozitet për të transformuar politikat për zhvillimin e Diasporës në rezultate konkrete.

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në zbatim të ligjit nr 32/2018 “Për Fondin e Zhvillimit të Diasporës”, (neni 10 pika ë, si dhe neni 14, pika 1), paraqet Raportin Vjetor mbi funksionimin dhe aktivitetin institucional vjetor.

Raport Vjetor 2020 FSHZHD

Raport Vjetor 2019 FSHZHD

Raport Vjetor 2018 FSHZHD