“SHKENCA ËSHTË E MREKULLUESHME” – SHQIPËRI, 23 SHTATOR 2020

“SHKENCA ËSHTË E MREKULLUESHME” – SHQIPËRI, 23 SHTATOR 2020

European Research & Innovation Days
“Shkenca është e mrekullueshme” – Shqipëri, 23 shtator 2020

“Shkenca është e mrekullueshme” (Science is Wonderful) aktiviteti vjetor i cili organizohet nga Komisioni Europian dhe Marie Curie Action, për ta bërë kërkimin shkencor më të kuptueshëm për të gjithë, sikurse për të rritur ndërgjegjësismin e publikut ndaj shkencës, vjen për herë të parë, më datë 23 shtator 2020, në Shqipëri!

Për shkak të COVID-19, eventi do të zhvillohet tërësisht online dhe kjo është një mundësi e mirë që ju të bëheni pjesë e tij, kudo ku jeni. Për të marrë pjesë ju ftojmë të regjistroheni këtu. Të ftuarit do të jenë dy kërkues shkencorë shqiptarë, të cilët i zhvillojnë kërkimet e tyre brenda dhe jashtë Shqipërisë.

-> Linku për webinar dhe më shumë informacion