Si të aplikoj online për rinovim dokumentash biometrike dhe deklarim të adresës

Si të aplikoj online për rinovim dokumentash biometrike dhe deklarim të adresës

Shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë tashmë kanë mundësi të aplikojnë online për rinovimin e dokumenteve të tyre biometrike (pasaportë dhe ID), si dhe të deklarojnë adresën e tyre të vendbanimit pa qenë e nevojshme prania në Shqipëri apo zyrat Konsullore. Këto dy shërbime realizohen nëpërmjet portalit e-albania.

Këtu 👇👇👇 gjeni hapat, që duhet të ndiqni për të aplikuar online për rinovim dokumentash biometrike dhe deklarim të Adresës.

Si të aplikoj online për rinovim dokumentash biometrike dhe deklarim të adresës

#diasporashqiptare #unëjamshqiptar #diasporapërzhvillim