Sot, u zhvillua mbledhja e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. Gjatë mbledhjes së sotme, u kalua për diskutim dhe miratim Raporti Vjetor për vitin 2019.

Sot, u zhvillua mbledhja e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. Gjatë mbledhjes së sotme, u kalua për diskutim dhe miratim Raporti Vjetor për vitin 2019.

Sot, u zhvillua mbledhja e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. Gjatë mbledhjes së sotme, u kalua për diskutim dhe miratim Raporti Vjetor për vitin 2019.
Në mbledhje, u prezantuan projektet në zbatim dhe projekti i ri i Gazetës së Diasporës, platformat e ngritura, digjitalizimi i veprave të autorëve shqiptarë si dhe bashkëpunime të reja për 2020-tën.