Takim me rrjetin e Avokatëve Shqiptarë në Itali

Takim me rrjetin e Avokatëve Shqiptarë në Itali

Në kuadër të projektit Diaspora për Zhvillim i cili ndër të tjera ka për qëllim krijimin dhe fuqizimin e rrjetit të profesionistëve shqiptarë në Diasporë, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko, zhvilluan takimin me rrjetin e avokatëve shqiptarë në Itali. Në takimin e kryer në ambjentet e Institutit Enciklopedik Italian “Treccani” u diskutua mbi situatën e profesionistëve shqiptarë në Itali dhe rrjetëzimin e tyre në funksion të mbrojtjes së interesave të komunitetit shqiptar në Itali. Në fund të takimit, përfaqësuesit e rrjetit të avokatëve i dhuruan Ministrit librin “Politikat Shtetërore për Diasporën” të përkthyer në italisht në mënyrë vullnetare nga anëtarët e rrjetit të avokatëve shqiptarë në Itali.