Archive

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE POZICIONI: DREJTOR I DREJTORISË SË PROJEKTEVE DHE MBËSHTETJES SË SIPËRMARRJES TË DIASPORËS   Përshkrim i përgjithshëm i punës për pozicionin më sipër është: Funksionet kryesore përfshijnë planifikimin, drejtimin dhe zbatimin e projekteve në përputhje me misionin e institucionit në nxitjen e Diasporës për...