Vendimet e Këshillit Drejtues

Vendimet e Këshillit Drejtues

Mbledhjet e Këshillit Drejtues Viti 2020
Mbledhja e Datës 08/01/2020
Mbledhja e Datës 17/01/2020
Mbledhja e Datës 10/04/2020
Mbledhja e Datës 19/06/2020
Mbledhjet e Këshillit Drejtues Viti 2019
Mbledhja e Datës 10/01/2019
Mbledhja e Datës 27/06/2019
Mbledhja e Datës 19/03/2019
Mbledhja e Datës 04/09/2019
Mbledhja e Datës 11/10/2019
Mbledhja e Datës 11/11/2019
Mbledhjet e Këshillit Drejtues Viti 2018
Mbledhja e Datës 22/10/2018

  • Vendimi Nr.1 date 22.10.2018 i Keshillit Drejtues “Për Emërimin e Drejtorit Ekzekutiv të FSHZHD”

Mbledhja e Datës 26/10/2018
Mbledhja e Datës 14/11/2018